top of page

Om at hæve sin bevidsthed

Introduktion til Solsikke-spiritualitet – del 2.

Det her er stadig til dig, der har brug for at se det hele i sammenhæng… og gerne vil beholde begge ben på jorden, så det hele ikke bliver for mystisk. Det gør det måske alligevel, men så tænk over, at alt det, der er skabt af mennesker, alt sammen først er opstået som en idé i en eller andens bevidsthed. Så bevidstheden er på den måde afgørende for, hvad det er vi skaber, og hvis vi som Solsikker skal skabe noget sammen, er det derfor vigtigt at vi har en fælles forståelse af, hvad bevidsthed er og hvordan den spiller ind i vores fysiske verden…

I forrige artikel om Solsikke-spiritualitet sluttede vi med at se på det vigtige ved en grundlæggende forståelse af, at du ikke er din krop, men at du snarere er en ”udsendelse” fra en højere kilde, som din krop viser omverdenen. Altså at du i realiteten er din bevidsthed, også selv om denne er sat sammen af flere ting såsom dagsbevidsthed, underbevidsthed og forskellige følelser eller sindstilstande, som den amerikanske psykiater Richard Hawkins har sat på en liste eller skala over bevidsthedstilstande fra lav til høj. I en fordansket udgave kunne den se ud som på figuren her…

Så bevidsthed er ikke en enkelt ting, man nemt kan forholde sig til. Derfor er det nok også lidt diffust for de fleste, hvad der menes med begrebet ”at hæve sin bevidsthed”.

Vi ved, hvad det er, når et brød hæver: Det bliver pumpet op af de luftarter, nogle gærceller producerer. Og vi ved, hvordan en elevator kan hæve mennesker op til en højere etage. Så hvad er det i grunden at hæve sin bevidsthed? Er det at blive mere opblæst og få mere beundring, fordi du ser dig selv som en guru, der kan belære andre, eller er det fordi du bruger din bevidsthed til at hæve dig over en situation og får et bedre overblik, som du kan handle ud fra?

Nej, vel, det er ikke helt sådan, det skal forstås, selv om der nok skal være nogen, der ser sådan på det. Det handler nemlig ikke om at man skal styrke sit ego og få andres anerkendelse og beundring – snarere tværtimod. For som du kan se på skalaen, ligger følelser som kærlighed, glæde og fred helt i toppen, og det er jo netop ikke noget, der handler om at man tager imod, men snarere at man giver noget til andre… at man virker som en positiv indflydelse i andres liv og i verden.

Det bliver måske lidt nemmere, hvis vi sammenligner bevidsthed med energi. Jo højere bevidsthed, jo mere energi, kunne man sige. Energi på det fysiske plan er jo et udtryk for bevægelse, jo mere energi, du tilfører vandet i gryde, jo hurtigere bevæger vandets molekyler sig, og når de når de 100 grader, så skifter de simpelthen form: Så bliver vandet til damp, altså det flydende vand bliver til en luftart, og vi siger at vandet koger.


En glad ko kan næsten flyve...

Det er lidt ligesådan med glæde! Det kender du sikkert selv… Når du bliver glad, får du måske lyst til at hoppe og danse, og du har sikkert set, hvordan glade køer springer og danser, når de bliver lukket ud på græs om foråret efter en lang vinter i stalden. Man kunne måske sige, at partiklerne i vores sind – hvis der er sådan nogen – bevæger sig hurtigere, og man har jo også ligefrem udtrykket ”at koge over af begejstring”.

Dette billede giver jo også mening, hvis man tænker på de laveste bevidsthedstilstande eller følelser på denne skala. Der er jo en grund til, at man kalder det at man ”er tynget af sorg” eller at skyldfølelse er ”belastende”. Man går i stå, mister energien, eller ”dør af skam”, som er den laveste bevidsthedsform.

Så at hæve sin bevidsthed vil altså sige, at man får hævet sine ”vibrationer”, så man selv oplever og andre ser, at man udstråler villighed, accept, kærlighed, glæde og fred. Dermed påvirker bevidstheden så både den krop, den styrer og opholder sig i, og omgivelserne. Kroppen bliver påvirket, så man oplever at man er mere energisk og har lyst til at udrette noget, og omgivelserne opfatter dit humør og dine ”vibrationer” og vil som regel reagere positivt på det. Det er ikke kun virus, der smitter, glæde smitter også 😊

Glæden er et skridt på vejen

Ja, det lyder jo enkelt, ikke. Bare find noget at være glad over, så løser resten sig af sig selv, eller hvad?

Og ja, det er ganske enkelt sådan, det er, men det er ikke det samme som, at det er nemt. Der er nemlig mindst to forhold, der gør dette til en vanskelig og krævende proces, og selv om resultatet af den hævede bevidsthed er efterstræbelsesværdigt, så er det for de fleste nemmere at lade være og blive ved med at gøre, som man plejer!

De to ting, der gør det svært at hæve bevidstheden er:

  1. For det første at vi for det meste identificerer os med vores kroppe, fordi det er dem, vi møder verden gennem, og derfor er vi mere optaget af, hvordan vi ser ud, hvor meget vi er i overensstemmelse med de herskende kropsidealer, og hvor sunde og veltrænede, vores kroppe er. Så masser af mennesker dyrker fitness og motion flere timer om ugen, men bruger nærmest ingen tid på at udvikle deres bevidsthed, fordi den opfattes som et biprodukt af kroppen. ”Hvis bare jeg smider fem kilo, så bliver jeg glad og i godt humør!” Og så arbejder man måske så indædt på sin kostomlægning og sin træning, at man faktisk bliver i dårligt humør og får mindre overskud af sine anstrengelser – især hvis man ikke kan holde planen eller når målet til tiden…

  2. For det andet, så styres vores hverdag og vaner i høj grad af underbevidstheden og de forestillinger, der er indprentet i den fra vores helt spæde barndom, og som derfor ikke er noget, vi har taget bevidst stilling til, men ofte bare er værdier og mønstre, vi har overtaget ukritisk fra forældre og andre betydningsfulde personer gennem vores opvækst. Og her er det ofte de ubehagelige følelser, vi som børn har prøvet at undgå, som skam, skyld og frygt, der har været afgørende for, hvordan vi har truffet vores valg og lever vores liv. Og her er det værd lige at bide mærke i, at det også er disse negative følelser, der holdes ved lige gennem de såkaldte massemedier, der ynder at skrive og fortælle om alle de ting, vi kan blive ramt af, og som vi derfor skal frygte.

Denne kombination af manglende opmærksomhed på bevidstheden selvstændige betydning for vores sundhed og velbefindende samt den uheldige indflydelse, frygten som sådan har for de valg, vi træffer, gør det svært at fastholde fokus på arbejdet med at hæve bevidstheden, så man oplever mere kærlighed, glæde og fred.

Og her er det så, at vi endnu en gang kan vende os til den fysiske verdens tredimensionelle virkelighed og se på den såkaldte 4. dimension, nemlig tiden. For som bekendt er fortiden forsvundet, fremtiden er endnu ikke ankommet, og det eneste, vi med en form for sikkerhed kan forholde os til, er nuet.

Problemet med nutid, fortid og fremtid

Det er bare ikke nær så nemt, som det lyder, for vores sind er for det meste optaget af at tænke på – ja, enten fremtiden eller fortiden, ikke? Vi tænker måske på, hvad vi har opnået, eller hvad vi ønskede, vi havde gjort anderledes. Eller vi tænker på, hvordan vi agter at løse en bestemt opgave eller nå et mål.


Bekymringer handler næsten altid om fremtid og fortid
Bekymring om fremtid og fortid

I den forbindelse, altså med fremtiden og hvad der skal ske, prøver vi at lære af fortiden og gøre tingene bedre. Men vi er også tit påvirket af, hvad vi har af forventninger til verden og andre mennesker, eller til noget, som nogen måske ville kalde vores skæbne. Uanset hvordan man ser på fremtiden, så er der imidlertid ikke ret meget, vi kan være helt sikre på, og vi er derfor nødt til at basere vores valg og måden, vi lever på, på vores forventninger. Og alt efter, hvordan vi ser verden, bliver det ofte et spørgsmål om at vælge noget ud fra en frygt for, hvad der vil ske, eller i tillid til, at tingene går godt. Frygt eller tillid! – det er de to basale tilgange, vi kan have til livet, og de har begge to én ting til fælles: De er baseret på en opfattelse af noget, som ikke er sket endnu! Vi tror tingene vil gå på en bestemt måde, og ud fra denne tro træffer vi vores valg. Og ud fra disse valg lever vi vores liv.

Grundlæggende handler det altså om, hvordan vi ser verden: Er den en konstant prøvelse, hvor farer, ulykker og katastrofer bare venter på at ske, eller er den en magisk skueplads, hvor livet folder sig ud og alle kan trives?

Du behøver ikke at svare på spørgsmålet, men det er fint at tænke over, og i det spørgsmål ligger måske den første nøgle til at hæve sin bevidsthed: For hvis du kan erkende, at din egen indstilling til livet præger dine handlinger og dermed de resultater, du oplever (ja, ikke nødvendigvis opnår, for andre faktorer end din egen indsats spiller jo ind…) – ja, så ved du også, at din opfattelse af verden og din tillid til fremtiden kan være afgørende. Og vi ved jo alle, at når vi glæder os til noget, så er vi i bedre humør, end hvis vi går og frygter for fremtiden. Så hvis du kan overbevise dig selv og din underbevidsthed om, at livet er dejligt og der er meget at være taknemmelig for, ja, så har du allerede taget det første store skridt i retning af at blive gladere, mere afslappet, accepterende og positiv – og dermed hævet din bevidsthed.


Livsglæde er opløftende!
Livsglæde er opløftende

Det er måske nok lettere sagt end gjort, men hvis vi nu er nogle stykker, der hjælper hinanden med at huske på det og taler om det, så bliver det nemmere. Fælles meditationer, hvor vi bevidst forbinder os med kroppen og den jord, vi bor på, kan også medvirke til at vi får det bedre med os selv og hinanden. Der er mange måder, vi kan bruge – det vigtigste er blot, at vi forholder os bevidst til vores bevidsthed og dens betydning for alle små og store ting i vores hverdag og i verden.

Hvis vi skal være en forandrende kraft i verden, er vi altså nødt til at begynde med at forstå og forandre vores bevidsthed, og selv om det gælder om at holde begge ben på jorden, kan denne proces godt gå hen og få så vidtrækkende konsekvenser, at nærmest alt, hvad du lærte i skolen, ikke dur til noget. Men det kan vi vende tilbage til i et andet afsnit…

69 visninger1 kommentar

Seneste blogindlæg

Se alle
Post: Blog2_Post
bottom of page