top of page

Introduktion til Solsikke-spiritualitet

Det her er til dig, der har brug for at se det hele i sammenhæng…

Solsikker vender sig altid mod lyset
Solsikker vender sig altid mod lyset

I skolen lærte du måske, at du var et menneske, hvis krop bestod af en masse celler. Hver celle indeholder DNA, og DNA er lige som en slags computerprogram: En kode, der styrer cellerne og bestemmer, hvordan vi kommer til at se ud og være, når vi vokser op.

Hvis du kan nikke til det, så fik du på den måde at vide, at du var en krop, en fysisk forekomst, der var styret af noget inden i, man ikke helt kunne forklare. I hvert fald var det svært at pege på, hvordan det her gennem kemiske og fysiske processer påvirker din adfærd og din opfattelse af dig selv og verden, ikke? Hvordan kunne DNAen i cellerne styre dine tanker? Men det var altså ideen…

To gode nyheder

Nå, men hvis det er sådan, du ser dig selv, så er her to gode nyheder:

  1. Du er ikke en krop – du har en krop

  2. Det er ikke kroppen, der styrer dig – det er din bevidsthed, der styrer kroppen

Kan det nu virkelig passe? Ja, moderne biologisk forskning har fastslået, at DNA ikke selvstændigt udvikler sig og styrer cellerne, men at de fungerer som en form for antenner, der modtager et budskab fra det bevidsthedsfelt, der omgiver kroppen, og som man måske kunne kalde for din sjæl eller din ånd.


DNA er en antenne - ikke et program
DNA er en antenne - ikke et program

Det svarer altså til at se kroppen som et apparat, der modtager en udsendelse, ligesom et TV-apparat der viser et program. Misforståelsen var, at biologerne troede, programmet var i chippen inde i TV-apparatet, men fandt ud af, at chippen blot modtog og forstærkede det program, der blev vist på TV. Så dér, hvor du lærte, at du var et TV-apparat, skulle du have lært, at du var en TV-udsendelse – et ikke-fysisk væsen, der transmitterer sit program ind i verden gennem det, der er din krop.

Du er ikke apparatet – du er programmet

Det betyder så igen to ting, der er vigtige at forstå for alle, som gerne vil være frie og vågne:

  1. Når TV-apparatet er i stykker eller ikke dur længere, betyder det ikke, at udsendelsen ikke længere bliver sendt. Den fortsætter, men bliver måske modtaget af et andet apparat, eller også hænger den bare i ”æteren”, til der igen er nogen, der stiller ind på den og kan modtage den. Med andre ord: Din sjæl overlever dit fysiske legemes ophør med at fungere, det, vi kalder døden!

  2. Du har virkelig en fri vilje, der er meget mere betydningsfuld, end du måske troede! For når det er din sjæl eller ånd, der styrer din krop og dine handlinger, så er det suverænt dig, der skaber din egen tilværelse gennem din bevidsthed – det er ikke den fysiske krop eller omgivelserne, der er altafgørende for, hvordan du virker og hvad du vælger at gøre. Du har den afgørende indflydelse gennem din bevidsthed.

Bevidsthed er mindst to ting

Nå, nå, men sådan oplever jeg det nu ikke altid, siger du måske så? Og det er rigtigt, for vores bevidsthed er jo i virkeligheden ikke en enkelt ting, men i hvert fald mindst to ting, nemlig:

  1. Den vågne bevidsthed, der primært består af tanker og følelser, vi lægger mærke til og forholder os til gennem vores tanker, og…

  2. Vores underbevidsthed, som fungerer hele tiden, både når vi er vågne og når vi sover, og som vi ikke helt har styr på, blandt andet fordi den ikke har et filter, der skiller tingene ad og forholder sig til dem, men opfanger alt, hvad vi oplever, og lader sig påvirke og programmere til at gøre noget på en bestemt måde. Den styrer vores drømme, vores vaner og en hel masse reaktioner, der foregår – ja, netop! – ubevidst i løbet af vores liv.

Og det er så her, vi lige standser op og ser på, hvad der præger vores underbevidsthed og som vi skal arbejde med for at blive bevidste som åndelige væsener – altså som det, vi ifølge biologien og naturvidenskaben i virkeligheden er! For det er jo her, vi skal forstå tingene, hvis vi vil være vågne og frie!


Du er udsendelsen - ikke TV-apparatet
Du er udsendelsen - ikke TV-apparatet

For lige at italesætte denne påvirkning på en enkel måde, kan vi se på det, man kalder brugergrænsefladen, når vi f.eks. taler om en telefon eller en computer – eller det TV, vi før sammenlignede os med… Brugergrænsefladen er jo den kontakt, vi har med omgivelserne gennem vores kroppe, og her må vi sige, at vi er blevet udstyret med utroligt følsomme og letpåvirkelige apparater, som jo reagerer på snart sagt hvad som helst, og som man nok med god ret kan definere som temmelig krævende, når man tænker på, hvor lidt der skal til, for at vi ikke føler, vi er i optimal balance: Vi bliver nemt sultne, tørstige, for kolde eller for varme, for fulde eller for trætte, bliver overvældede af det, andre mennesker gør og siger, vores følelser, lyset og mørket, vores fantasier, film og bøger, vi læser. Og alt mulig andet.

Vi lever i en hyperkompleks verden – natur og meditation kan hjælpe

Tænk lige over det: Vores kroppe skal hele tiden forholde sig til alt det, der sker i vores omgivelser, udføre alt det, vi forlanger at den skal gøre for os, og samtidig skal den automatisk sørge for at vi opretholder livet gennem åndedræt, fordøjelse, immunforsvar m.m. Så der er jo ikke noget at sige til, at det at opholde sig i naturen er beroligende for os på alle måder. Jo færre kunstige indtryk, vi får, jo mere kan vores nervesystem slappe af, og frisk luft og rolige omgivelser styrker derfor både vores mentale og vores fysiske helbred og velbefindende. Vi får bedre tid til at fordøje de indtryk, vi får, og det gør det nemmere at forholde sig til både det indre og det ydre og være bevidste i nuet.

Natur og meditation - begge dele gavner din bevidsthed
Natur og meditation - begge dele gavner din bevidsthed

Det samme gælder ved det, man kalder meditation, hvor vi ved at koncentrere os om nogle bestemte tanker eller helt at standse tankestrømmen og blot søge at opleve en tilstand af væren begrænser den mængde tanker, vores bevidsthed skal forholde sig til.

Din underbevidsthed styrer mere end du tror

Og hvorfor er det så vigtigt? – spørger du måske. Og det hænger så sammen med, at rigtig meget af det, vi føler, siger og gør er styret mere eller mindre direkte af vores underbevidsthed og alt det, der er proppet ned i den gennem vores opvækst og uddannelse. Underbevidstheden kan komme til at fungere som skraldespand for en masse ubehagelige og upassende følelser og tilskyndelser, som vi har lært at undertrykke, fordi vi har lært eller oplevet, at de er uønskede og forkerte, og som vi derfor skammer os over.

Den amerikanske psykiater Richard Hawkins har lavet en liste eller skala over menneskets bevidsthedstilstande fra den laveste til den højeste, og den laveste bevidsthedstilstand er netop ”skam”, som har fået værdien 20 og således rangerer lige over ”død”, som jo er 0. Skam er jo et udtryk for, at man ønsker, man ikke var tilstede eller ikke vil være sig selv bekendt – og dermed en ualmindelig ubehagelig bevidsthedstilstand at være i, som jo kommer godt til udtryk i talemåden ”at synke i jorden af skam”.

Vi bliver manipuleret gennem skam og frygt

Derfor er skam en vigtig måde, man kan manipulere med mennesker, ved at få dem til at føle skam ved ikke at kunne blive accepteret i et fællesskab eller få mulighed for at udøve sine daglige gøremål på lige fod med andre. Og alle disse negative følelser og oplevelser bliver registreret og opbevaret i underbevidstheden, hvor de er med til at gøre mennesker depressive, fordi de hober sig op, når de ikke bliver suppleret med positive oplevelser eller opvejet af noget bedre.

På den måde bliver vi alle programmerede, vi bliver alle påvirkede, uanset om vi er bevidste om det, vi udsættes for, eller ej. Og netop derfor er det så vigtigt, at vi i højere og højere grad flytter vores opfattelse af, hvad det er for nogen væsener, vi er, til det spirituelle. For kun når vi virkelig ser os selv som suveræne åndelige væsener, der selv er ansvarlige for vores oplevelser og handlinger, og for hele den virkelighed, vi oplever, kan vi forsøge at modgå den negative påvirkning gennem skammen ved at blive udelukket fra det normale samfund og frygten for repressalier for at stå ved vores holdninger og vores identiteter som frie og sunde individer.

Din spiritualitet er nøglen til frihed og fællesskab


Uanset hvordan du ser verden er din opfattelse af dig selv afgørende
Uanset hvordan du ser verden er din opfattelse af dig selv afgørende

Derfor har den åndelige dimension en central betydning i Solsikkerne, og derfor er det vigtigt, at vi samles både online og fysisk for at støtte hinanden i at fastholde vores bevidsthed om dette – og samle kræfter til at bekæmpe mørket ved at være lysende eksempler for alle dem, der er fanget i frygt og mørke.

Ved at identificere os som ”vågne” og bevidste har vi mulighed for at stå sammen om at vise verden, at vi hæver os over den frygt- og udskamnings-propaganda, danskere nu helt åbenlyst opfordres til at praktisere af de mennesker, de har valgt til at lede landet. Og vi kan gøre det endnu bedre ved at gå sammen i små lokale samfund og skabe fysiske fællesskaber med selvforsyning og selvforståelse, som ikke bare sætter en ny dagsorden, men også fører den ud i livet.

Du behøver ikke at bekende dig til nogen former for religiøs eller spirituel praksis, når blot du grundlæggende forstår, at du ikke er din krop, men at du er en ”udsendelse” fra en højere kilde, som din krop opfanger og viser omverdenen. Det er dét, der skal til for at du kan føle dig udødelig og stærk nok til at tage kampen op – kampen mod mørket – kampen for lyset!

71 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Post: Blog2_Post
bottom of page