top of page

Drejebog for etablering af frie fysiske fællesskaber i Danmark

- et oplæg til inspiration samt til stiftelse af foreningen Frihed i Naturen, som vi afholder generalforsamling for på fredag i Nykøbing - se Facebook og Events her på hjemmesiden.

Facebook gruppens coverbillede

Formål

Med dette initiativ vil vi skabe rum, hvor man som frit menneske med frie tanker kan være uden at blive sat i bås og hvor alle har den samme værdi og bliver respekteret som menneske. Vi er godt klar over, at dette er en stor ambition, men vi tager udgangspunkt i Gene Key 7:

You know that your dreams cannot be fulfilled in a single lifetime because they are too large, so your real job is to help others come together more effectively and easily. In this way, you are laying the foundation of a future that is actually a collective dream rather than an individual one. You hold an aspect of this dream of what the earth could one day look like, and your true purpose is to put into operation the aspect that you hold. What it will become is beyond your single life, and that should bring you joy.

Vores ultimative mål er at lægge fundamentet til en ny samfundsorden, som giver vores børn og børnebørn en mulighed for at leve et liv, hvor de kan opleve overensstemmelse mellem deres identiteter og opfyldelse af et højere formål.

Vi ønsker med dette initiativ også at medvirke til at højne bevidstheden hos den enkelte, således at jordens samlede bevidsthed hæves. Det får vi bedre mulighed for ved at flytte sammen og/eller finde mulighed for at arbejde sammen i fysiske fællesskaber.


Fundamentet: En forening og en fond

Udgangspunktet for dette initiativ er bevægelsen Solsikkerne, som opstod i november 2021 som et udtryk for et ønske om en samfundsorden, der afsejler en større tillid til det enkelte menneske og dets evne til at skabe en ideel tilværelse for sig selv og sin familie set i et individuelt perspektiv. Det er heri, friheden ligger og skal bevares og forsvares. Derfor er det vigtigt, at vi skaber en organisation, der ikke er sårbar, og som kan blive så stærk, at den kan understøtte lignende initiativer.

Vi har set på erfaringerne fra fællesskabet Grobund ved Ebeltoft, som har etableret en forening og en fond for at gøre ejerskabet af de fysiske faciliteter gældfrit. Med dette udgangspunkt kan vi etablere en selvstændig juridisk person/enhed, fonden, der har det økonomiske ansvar, og lade denne fond have foreningens formål som overordnet rettesnor. Se bilag: Vedtægter for Foreningen Frihed i Naturen, som ligger under gruppen Fysiske Fællesskaber.

En del af formålet med det fysiske fællesskab er også at etablere et ”åbent mødested”, hvor mennesker, der er nysgerrige og som vil vide mere om bevægelsen Solsikkerne og vores værdier, kan komme og blive inspirerede i det omfang, det lokale Solsikke-fællesskab giver mulighed for.

Desuden ønsker vi at skabe mulighed for at der opstår flere ”åbne mødesteder” rundt om i Danmark, og derfor skal den fond, der ejer de ejendomme, som huser de fysiske fællesskaber og åbne mødesteder, have til formål at oparbejde tilstrækkelig kapital, til at fonden kan fremme disse aktiviteter andre steder og medvirke til at etablere flere fysiske fællesskaber. Dette kan ske enten som et centralt finansieret tiltag, hvor fonden kan opkøbe og drive flere ejendomme, eller ved at fonden medvirker ved oprettelsen af nye fonde med et identisk formål. Se bilag: VEDTÆGT FOR FONDEN FOND OF NATURE (UDKAST), som også ligger under Fysiske Fællesskaber.


14. februar 2022


René Nonboe Troels Lyndelse


45 visninger2 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
Post: Blog2_Post
bottom of page