top of page

BE THE CHANGE!

Al forandring starter med dig selv - Solsikkerne hjælper dig på vej!


Man kan kun bekæmpe mørke med lys, og man kan kun bekæmpe had med kærlighed.

YIN OG YANG! Lyset og mørket - had og kærlighed.
YIN OG YANG

Vil du forandre noget, mørke til lys eller had til kærlighed, skal du starte med dig selv!

Helt fra bunden, må du forandre dét ved dig selv, der bærer mørket, så du kan fremstå som det lysende menneske, du er. Derved spreder du lys til verden, og dermed er du forandringen, der spreder mulighed for forandring til resten af verden. Startende med din nære omgangskreds, breder lyset sig som ringe i vandet, og verden er i forandring!


Hos Solsikkerne tror vi på, at forandringen starter, når man er klar.


Den personlige mentale forandring kan kun gennemføres, hvis man er afklaret med, at rejsen er lang, hård, ubarmhjertig, spændende og forandrende. Derfor kan den personlige mentale rejse først gennemføres, når man er klar til det, beslutningen skal tages, “værktøjet” skal findes, og rejsen skal begyndes.

Denne personlige mentale rejse, kan afbrydes og genoptages, men det er ikke en mulighed at gå tilbage til start-tilstanden. Derfor er det vigtigt at man er sikker på sit valg og helt klar til forandringen af sit liv, for både den måde, man ser sig selv på, den måde, man ser andre på, og den måde, man ser verden på, vil for evigt være forandret.

Solsikkerne er en bevægelse i Forum for Grøn Sundhed, hvor du møder mennesker, som kan og vil tilbyde dig hjælp på rejsen gennem livsforandrende terapier: Psykoterapi - gestaltterapi - kognitiv terapi - samtaleterapi - tankefeltterapi - kunstterapi - holotropisk åndedrætsterapi. Alt sammen hver for sig eller sammen i det behov der er for den enkelte. Det er dét, der gør Solsikkerne til en enestående nyskabelse i udviklingen af Danmark – og det er dét, vi gerne vil være sammen med dig.Vi har valgt denne tilgang, fordi den spirituelle rejse, den spirituelle forandring, også kan være hård, ubarmhjertig, spændende og livsforandrende. Den spirituelle rejse begynder den dag, den enkelte er klar, og når den enkelte er klar, står læreren klar. Den spirituelle rejse kan også afbrydes og genoptages, og her er det heller ikke en mulighed at gå tilbage til udgangspunktet; når først rejsen er begyndt, er der ingen vej tilbage, du rejser hele tiden nærmere lyset, nærmere oplysthed, mod en højere bevidsthed.

Hos Solsikkerne er spiritualiteten en del af vores grundlag, og vi er altid parate til at hjælpe og støtte den enkelte med at komme videre på rejsen, ja, endda klar til at hjælpe med at gennemføre rejsen.

Hos Solsikkerne er vi ikke fastlåste i en bestemt spirituel retning, men vi har bl.a. erfaring med shamanisme, buddhisme, Art of Living, meditation, kampkunst og mange andre brugbare spirituelle værktøjer.

Hos Solsikkerne står vi ikke i vejen for en spirituel retning, vi hylder og støtter altid den enkeltes valg.


Healing, universets lys

Healing virker ved at kanalisere universets energi ind i den menneskelige krop.

Denne helbredelse er rettet mod krop, sind og sjæl. Ens for alle healingsteknikker er, at der arbejdes med det hele menneske. Det vil sige at man behandler årsagen, ikke symptomet.

Når en person er i ubalance, betyder det, at der er en blokering i et energifelt, at energien ikke flyder frit, men langsommere, eller den er måske næsten gået i stå. Det kan der være fysiske årsager til, som f.eks. operationer, slag, smerter, sygdomme eller lignende. Men en blokering kan også have en psykisk årsag, en problematisk opvækst, uhensigtsmæssige restriktioner, chok, traumer, følelsen af forladthed eller stress er alle typiske påvirkninger, der kan give blokeringer.

Jo flere blokeringer et menneske har, jo sværere vil livet se ud for den person, der har blokeringerne. Det vil være vigtigt at få sat lys på de områder, der er i ubalance eller få gjort problemet synligt, således at de vanskeligheder, der er, kan bearbejdes, så energien igen kan flyde frit.


Naturen kan give healing på mange måder
Naturen kan give healing på mange måder

Hos Solsikkerne og i Forum for Grøn Sundhed finder du mange kompetente healere.

Vi Solsikker har valgt at være det lys, du kan se i mørket, uanset hvem du er, hvor du er, og hvad du tror på, så du altid kan finde vejen hen til dér, hvor du hører til lige nu, og starte på den rejse, der kan føre dig hen i det lys, hvor du kan være den forandring, som andre har brug for. ❤️


René Nonboe

41 visninger1 kommentar

Seneste blogindlæg

Se alle
Post: Blog2_Post
bottom of page